ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಗತಿ by ಡಿ ಕೆ ಬಾಲಾಜಿ (ಐಎಎಸ್)

    ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಿ ಕೆ ಬಾಲಾಜಿ (ಐಎಎಸ್) ಅವರಿಂದ   ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ: 1. 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 2. ಚರ್ಚಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ವಿಮರ್ಶಿಸಿ, ವಿಶದಪಡಿಸಿ ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗೆ 3. ಹಳೆಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯ 4. ಪರಿಚಯ, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು …

[ WEBINAR ] Insights Into Kannada Literature Optional – an Interactive Doubt Clearance Session

  Dear All,   We are conducting an Interactive Session – Insights Into Kannada Literature Optional on 15th October 2020 at 5pm. This session is OPEN to all. Kannada Literature  is One of the most sought Optional Subjects.  Classes for Kannada Literature will be starting soon at Insights..! CLICK HERE for more details Also, A Quick …

KANNADA LITERATURE CRASH COURSE for MAINS 2020

  INSIGHTS IAS ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ     CLICK HERE TO SUBSCRIBE   ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದ ಹಿಂದಿನ 19 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚಾ ಸರಣಿ ತರಗತಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.   ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?!   ತರಗತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 60 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರ್ಮನನ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ಉತ್ತರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕತೆ, …

INSTA Kannada Literature Optional Classes 2021

  ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ (Insights) IAS ಕನ್ನಡ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯ ತರಗತಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ (Online) ಮತ್ತು ಆಫ್ ಲೈನ್(Offline) ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ !!   ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಐಎಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.   ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅ) ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ. ಆ) ಶೇ 80% ರಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಇ) 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು …