[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 11 ಮಾರ್ಚ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:  1. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ನೇಮಕಾತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ. 2. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮತ. 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಸೂದೆ. 4. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿ. 5. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಟೆಲಿಕಾಂ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2. ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1995. 3. ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳ …