[Mission 2022] ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ – 17ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ. 2. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು. 3. ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮಸೂದೆ. 2. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ತಾಣಗಳು ರಾಮ್ಸರ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. 3. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (CERT-In).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ …